facebook-icon

Tạo nút nhắn tin Sms, Zalo, Facebook

img 5e4122df62bc7

Nay là tiết mục sharecode tiếp thôi. Nhằm giúp khách hàng có nhiều chọn lựa để liên lạc với bạn thông qua cách

Nút nhắn tin Sms, Zalo, Facebook

Thẳng vào vấn đề luôn hen!

Như cũ! vì code có sử dụng icon từ Fontawesome nên việc đầu tiên chúng ta cần làm là thêm đoạn code bên dưới vào trên thẻ đóng </head> của file header.php thuộc theme bạn đang sử dụng. (Thông thường nằm ở Giao diện > Sửa giao diện > Chọn theme đang sử dụng > tìm đến file header.php và bỏ code vào nè).

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css">

Code HTML:

Nhiều cách bỏ nhưng mình sẽ giới thiệu cách dễ nhất là copy code dưới bỏ vào cuối file function.php (vào giao diện > sửa giao diện > file function.php)

add_action('wp_footer','tn_chat');

function tn_chat(){?>
 <ul id="tnContact">
  <li>
   <a href="https://messenger.com/t/temnerhome" class="iconfb" target="_blank">
    <i class="fab fa-facebook-f"></i>
   </a>
   <span class="label fb" >Chat Facebook</span>
  </li>
  <li>
   <a href="https://zalo.me/0899326019" class="iconzalo" target="_blanl">
    <img src="https://caohungphat.com/wp-content/uploads/2019/07/icon_zalomessage.png" alt="">
   </a>
   <span class="label zalo">Nhắn tin zalo</span>
  </li>
  <li>
   <a href="sms:0899326019" class="iconsms">
    <i class="fas fa-sms"></i>
   </a>
   <span class="label sms">Nhắn tin điện thoại</span>
  </li>
  <li>
   <a href="tel:0899326019" class="iconcall">
    <i class="fas fa-phone"></i>
   </a>
   <span class="label call">Gọi điện thoại</span>
  </li>
 </ul><?php
}
https://winstheme.com/tao-nut-nhan-tin-sms-zalo-facebook/
5/5 - (100 bình chọn)