facebook-icon

Tạo landingpage dễ dàng trên themes Flatsome

Tạo landingpage dễ dàng trên themes Flatsome : Demo : http://landi.hunghaweb.com/

Bước 1 : Tạo menu thứ tự theo #1, #2 , #3 , #4 :

0V27iMDYSt2dYVh7FPVBBQ

 

Bước 2 : Sửa trang – uxbuider : gắn mã #1, #2 ,#3 vào block Scroll To

Tạo Nút scroll To với nội dung :

UegVKSMmRZeVRWED9HRfTQ

 

 

5/5 - (100 bình chọn)