Sửa mục blog flatsome – tăng chữ trên blogspot flatsome

2
(1)

Sửa mục blog flatsome – tăng chữ trên blogspot flatsome :

Flatsome: blog_posts.php (inc/shortcodes/blog_posts.php)

 

https://docs.google.com/document/d/1ZEiKp7YIibB1NU1qkVIrfgMmQS3uTBva-XddGf9YAD8/edit?usp=sharing

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 2 / 5. Số phiếu bầu : 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

btn-dangkyhocthu