Mã dán thay đổi giá tiền, thay đổi giá tiền thuộc tính, giá tiền biến thể woo wordpress

3.3
(3)

Mã dán thay đổi giá tiền, thay đổi giá tiền thuộc tính, giá tiền biến thể woo wordpress

Trong woocommerce cho phép ta chọn loại sản phẩm (Sản phẩm 1 giá, sản phẩm nhiều giá theo nhiều kiểu hình …) Khi chọn sản phẩm có giá tùy vào từng loại của sản phẩm thì giá khi hiển thị ra sẽ có dạng giá min – giá max (VD: 20.000 VNĐ – 90.000 VNĐ)

thay_doi_kieu_hien_thi_gia_variable

Mã số 1 dán ở flatsome / advanted : ô thẻ body :

<script type="text/javascript">
  (function ($) {
    'use strict';
    jQuery(document).ready(function ($) {
      $(document).on('change',function(){
        var price_html = $('.product .woocommerce-variation-price').html();
        console.log(price_html+"Price");
        if ( price_html == '') {
          return;
        }
        else{
          $('p.price' ).html($('.product .woocommerce-variation-price').html());
          $('.product .woocommerce-variation-price').hide();
        }
        
      });
    });
  })(jQuery);
</script>

 

 

Mã số 2 dán ở funtions.php trong mục edit themes :

Thêm đoạn code sau vào file functions.php mà theme bạn đang sử dụng

function wc_wc20_variation_price_format( $price, $product ) {
 //Main Price
 $prices = array( $product->get_variation_price( 'min', true ), $product->get_variation_price( 'max', true ) );
 $price = $prices[0] !== $prices[1] ? sprintf( __( 'Giá từ: %1$s', 'woocommerce' ), wc_price( $prices[0] ) ) : wc_price( $prices[0] );
 
 // Sale Price
 $prices = array( $product->get_variation_regular_price( 'min', true ), $product->get_variation_regular_price( 'max', true ) );
 sort( $prices );
 $saleprice = $prices[0] !== $prices[1] ? wc_price( $prices[0] ) : wc_price( $prices[0] );
 
 if ( $price !== $saleprice ) {
 $price = '<del>' . $saleprice . '</del> <ins>' . $price . '</ins>';
 }
 return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_variable_sale_price_html', 'wc_wc20_variation_price_format', 10, 2 );
add_filter( 'woocommerce_variable_price_html', 'wc_wc20_variation_price_format', 10, 2 );

 

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 3.3 / 5. Số phiếu bầu : 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

btn-dangkyhocthu