facebook-icon

Tạo tiêu đề đẹp cho wordpress , blog với html và css – menu danh mục đẹp

Chào các bạn hôm nay mình có tổng hợp 1 số tiêu đề đẹp cho website . Anh em ai có nhu cầu thì vào xem và sử dụng

Code html : Chọn tiêu đề bạn thích và thêm vào nhé :

erererereree

 

luu ban nhap tu dong 7568

Code 1 :

<div class="clearfix vi-header">
<h3 class="vi-left-title pull-left">BÁCH HÓA ONLINE</h3>
<div class="vi-right-link pull-right"><a href="#">Khuyến mại và quà tặng</a><a href="#">Vệ sinh nhà cửa</a><a href="#">Chăm sóc cơ thể</a><a href="#">Thược phẩm khô</a><a href="#">Đồ uống</a><a class="vi-more" href="#">Xem tất cả »</a></div>
</div>

 

Code 2 :

<div class="clearfix vi-header">
<h3 class="vi-left-title-1 pull-left"><a href="/danh-muc/do-da-cao-cap/"><i class="fa fa-address-card"></i> ĐỒ DA CAO CẤP </a></h3>
<div class="vi-right-link pull-right"><a href="/danh-muc/do-da-cao-cap/that-lung-da-ca-sau">Thắt lưng da cá sấu</a><a href="/danh-muc/do-da-cao-cap/vi-da-ca-sau">Ví da cá sấu</a><a href="/danh-muc/do-da-cao-cap/vi-da-da-dieu">Ví da đà điểu</a><a class="vi-more" href="/danh-muc/do-da-cao-cap/">Xem tất cả</a></div>
</div>

 

Code 3 :

Code css :

 

/* sangtaosacviet.com - code 1 */
.vi-header {
  border-bottom: solid 1px #0056a8;
}
.vi-left-title {
  width: auto;
  background: #0056a8;
  color: #fff;
  padding: 3px 10px;
  font-size: 18px;
  position: relative;
  margin: 0;
}
.pull-left {
  float: left;
}
.pull-left {
  margin-left: 0 !important;
}
.vi-left-title a {
  color: #fff;
}
.vi-left-title:after {
  border: 17px solid transparent;
  border-left-color: #0056a8;
  border-bottom-color: #0056a8;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 100%;
  content: "";
}
.pull-right {
  float: right;
}
.pull-right {
  margin-right: 0 !important;
}
.vi-right-link a:first-child {
  margin-left: 0;
}
.vi-right-link a {
  color: #555;
  font-size: 14px;
  margin-left: 15px;
}
.vi-right-link a.vi-more, .vi-right-link a:hover {
  color: #0056a8;
}
.vi-right-link a.vi-more:after {
  content: "\f101";
  font-family: FontAwesome;
  margin-left: 4px;
}

/* sangtaosacviet.com - code 2 */
.vi-left-title-1:after {
  border: 17px solid transparent;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 100%;
  content: "";
}
.vi-left-title-1 {
  width: auto;
  background: #0056a8;
  color: #fff;
  padding: 3px 10px;
  font-size: 18px;
  position: relative;
  margin: 0;
}
.vi-left-title-1 a {
  color: #fff;
}

/* sangtaosacviet.com - code 3 */
#stsv-02 h3.tde {  text-align: center;  margin: 45px 0;  font-size: 16px;  line-height: 20px;  text-transform: uppercase;}
#stsv-02 h3.tde span {  background: #8CC63F;  height: 50px;  line-height: 50px;  padding: 0px 20px;  color: white;  position: relative;  display: inline-block;  margin: 0;  z-index: 45;  border-radius: 10px 10px 0px 0px;  border: 1px solid #8bb54b;}
#stsv-02 h3.tde :before,#stsv-02 h3.tde :after {  content: "";  background: url(https://sangtaosacviet.com/wp-content/uploads/2017/09/hd-stsv.png);  width: 87px;  height: 50px;  position: absolute;  top: 19px;  z-index: -1;}
#stsv-02 h3.tde :before {  left: -44px;  }
#stsv-02 h3.tde :after {  transform: rotateY(180deg);  right: -44px !important;}


/* sangtaosacviet.com - code 4 */
.vi-left-title-2:after {
  border: 17px solid transparent;
	border-left-color: #0056a8;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 100%;
  content: "";
}
.vi-left-title-2 {
  width: auto;
  background: #0056a8;
  color: #fff;
  padding: 3px 10px;
  font-size: 18px;
  position: relative;
  margin: 0;
}
.vi-left-title-2 a {
  color: #fff;
}


/* sangtaosacviet.com - code 5 */

.box-title-new {  position: relative;  margin: 50px 0; text-align: center;}
.box-title-new .box-title-name-new {  font-size: 24px;  font-weight: 900;  text-transform: uppercase;  color: #fff; background: #00AA46;  display: inline-block;  vertical-align: top;  position: relative;  z-index: 1;  padding: 10px 20px; marrgin-bottom: 20px; border-radius: 15px;}
.box-title-new .box-title-name-new:before {  content: "";  position: absolute;  border-top: 10px solid #00aa46;  border-left: 15px solid transparent;  border-bottom: 7px solid transparent;  border-right: 15px solid transparent;  left: calc(50% - 40px);
  bottom: -25px;
  width: 50px;}
.box-title-new .box-title-name-new:after {  content: "";  position: absolute;  z-index: 2;  bottom: -18px;  height: 9px;  width: 200px;  left: calc(50% - 100px);  border-top: 2px solid #00aa46;}


/* sangtaosacviet.com - code new */
div#nz-div {
  border-bottom: 2px solid red;
  margin-bottom: 40px;
  display: block;
}

#nz-div h3.tde {
  margin: 0;
  font-size: 16px;
  line-height: 20px;
  display: inline-block;
  text-transform: uppercase;
}

#nz-div h3.tde :after {
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 40px solid transparent;
  border-left: 20px solid #EA3A3C;
  border-bottom: 0px solid transparent;
  border-right: 0 solid transparent;
  position: absolute;
  top: 0px;
  right: -20px;
}

#nz-div h3.tde span {
  background: #EA3A3C;
  padding: 10px 20px 8px 20px;
  color: white;
  position: relative;
  display: inline-block;
  margin: 0;
}

.sub-cat {
  display: inline-block;
  margin: 0;
  line-height: 45px;
  margin-left: 100px;
  float: right;
}

/* 2 ========================= */

#nz-div-2 h3.tde :after {
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 19px solid transparent;
  border-left: 15px solid #EA3A3C;
  border-bottom: 19px solid transparent;
  border-right: 0 solid transparent;
  position: absolute;
  top: 0px;
  right: -15px;
}

#nz-div-2 h3.tde span {
  background: #EA3A3C;
  padding: 10px 20px 8px 20px;
  color: white;
  position: relative;
  display: inline-block;
  margin: 0;
}

#nz-div-2 h3.tde {
  margin: 15px 0;
  font-size: 16px;
  line-height: 20px;
  text-transform: uppercase;
}

#nz-div-2 hr {
  margin: -34px 0px 54px 0px;
  border: 1px solid red;
}

/* 3 ========================= */

#nz-div-3 h3.tde span {
  background: #EA3A3C;
  padding: 10px 20px 8px 20px;
  color: white;
  position: relative;
  display: inline-block;
  margin: 0;
  border-radius: 23px 23px 0px 0px;
}

#nz-div-3 h3.tde {
  margin: 15px 0;
  border-bottom: 2px solid #ea3a3c;
  font-size: 16px;
  line-height: 20px;
  text-transform: uppercase;
}

/* 4 ========================= */

#nz-div-4 h3.tde :after {
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 40px solid transparent;
  border-left: 20px solid #EA3A3C;
  border-bottom: 0px solid transparent;
  border-right: 0 solid transparent;
  position: absolute;
  top: 0px;
  right: -20px;
}


#nz-div-4 h3.tde :before {
  content: "";
  width: 0;
  height: 0;
  border-width: 40px 20px 0px 0px;
  border-style: solid;
  border-color: transparent;
  border-right-color: #EA3A3C;
  position: absolute; 
  top: 0px;
  left: -20px;
}

#nz-div-4 h3.tde span {
  background: #EA3A3C;
  padding: 10px 20px 8px 20px;
  color: white;
  position: relative;
  display: inline-block;
  margin: 0;
 
}

#nz-div-4 h3.tde {
  text-align: center;
  margin: 45px 0;
  border-bottom: 2px solid #ea3a3c;
  font-size: 16px;
  line-height: 20px;
  text-transform: uppercase;
}

/* 5 ========================= */

#nz-div-5 {
 text-align: center;
}

#nz-div-5 h3.tde {
  display: inline-block;
  background: #ea3a3c;
  color: white;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
  padding: 0 30px;
 width: auto;
}
 
#nz-div-5 h3.tde span:before {
  content: '';
  background: url(http://web.ncnncn.com/wp-content/uploads/2017/06/bgh1l.png);
  width: 80px;
  height: 70px;
  z-index: -1; 
}

/* ======================================= */
.title-comm {
  color: #fff;
  font-size: 18px;
  position: relative;
  margin-top: 30px;
  margin-bottom: 30px;
  font-weight: 700;
  background-color: #fff;
  text-align: center;
}

h3.title-comm:before {
  content: '';
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 0;
  right: 0;
  margin-top: 0;
  border-top: 2px solid #d0d2d3;
  z-index: 1;
  display: block;
}

.title-comm .title-holder {
  min-width: 350px;
  height: 45px;
  background-color: #56bbe7;
  height: auto;
  line-height: 45px;
  padding: 0px 20px;
  position: relative;
  z-index: 2;
  text-align: center;
  display: inline-block;
  min-width: 280px;
}

.title-holder:before {
  content: "";
  position: absolute;
  right: -15px;
  border-width: 0px;
  bottom: 0px;
  border-style: solid;
  border-color: #5c9efe transparent;
  display: block;
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 23px solid transparent;
  border-bottom: 22px solid transparent;
  border-left: 15px solid #56bbe7;
}

.title-holder:after {
  content: "";
  position: absolute;
  left: -15px;
  border-width: 0px;
  bottom: 0px;
  border-style: solid;
  border-color: #5c9efe transparent;
  display: block;
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 23px solid transparent;
  border-bottom: 22px solid transparent;
  border-right: 15px solid #56bbe7;
}

 

5/5 - (100 bình chọn)