Đổi font từ phần trăm qua PX trên flatsome

0
(0)

if ( ! function_exists( ‘devvn_ilc_mce_buttons’ ) ) {
function devvn_ilc_mce_buttons($buttons){
array_push($buttons,
“alignjustify”,
“subscript”,
“superscript”
);
return $buttons;
}
add_filter(“mce_buttons”, “devvn_ilc_mce_buttons”);
}
if ( ! function_exists( ‘devvn_ilc_mce_buttons_2’ ) ) {
function devvn_ilc_mce_buttons_2($buttons){
array_push($buttons,
“backcolor”,
“anchor”,
“fontselect”,
“cleanup”
);
return $buttons;
}
add_filter(“mce_buttons_2”, “devvn_ilc_mce_buttons_2”);
}
// Customize mce editor font sizes
if ( ! function_exists( ‘devvn_mce_text_sizes’ ) ) {
function devvn_mce_text_sizes( $initArray ){
$initArray[‘fontsize_formats’] = “9px 10px 12px 13px 14px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 24px 28px 32px 36px”;
return $initArray;
}
add_filter( ‘tiny_mce_before_init’, ‘devvn_mce_text_sizes’, 99 );
}

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu : 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

btn-dangkyhocthu