Code gọi điện thoại, chat facebook đẹp như mẫu web cây xanh

0
(0)

Code gọi điện thoại, chat facebook đẹp như mẫu web cây xanh : http://cayxanh.thaibinhweb.com/

 

<style>
.mobile-hotline{display:none}

.hotline {position: fixed; box-shadow: 2px 2px 10px #002303;
left: 10px;
bottom: 20px;
z-index: 9000;
display: block;
background: #009c0e;
color: white;
padding-top: 5px;padding-bottom:5px; padding-left:12px; padding-right: 12px;
border-radius: 99px;}
.hotline .hotline-number{font-size:20px; color: #ffffff; font-weight: bold}

@media (max-width: 767px) {

.hotline{

display :none;

}
.mobile-hotline{display: block; bottom: 0; width: 100%; background:rgba(0,0,0,0.5); height: 60px; position: fixed; z-index:9999999}
.mobile-hotline .mobile-hotline-left{width: 45%; float: left; text-align: center; background: #00a502; margin-left: 10px; margin-right:5px; margin-top: 7px; height: 45px; border-radius: 4px}
.mobile-hotline .mobile-hotline-left a{color: white; line-height: 46px; font-size:16px; font-weight: bold}

.mobile-hotline .mobile-hotline-right{width: 45%; float: right; text-align: center; background: #fac100; margin-left: 5px; margin-right: 10px; margin-top: 7px; height: 45px; border-radius: 4px}
.mobile-hotline .mobile-hotline-right a{color: red; line-height: 46px; font-size: 16px; font-weight: bold}
}
</style>
<a href=”tel:+84972939830″><div class=”hotline”>
<span class=”before-hotline”>Hotline:</span>
<span class=”hotline-number”>0972.939.830</span>
</div></a>
<div class=”mobile-hotline”>
<div class=”mobile-hotline-left”>
<a href=”http://www.messenger.com/t/joseph.thien.75″ target=”blank”>Chat Facebook</a>
</div>
<div class=”mobile-hotline-right”><a href=”tel:+84972939830″ target=”blank”>Gọi điện ngay</a></div>
</div>

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu : 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

btn-dangkyhocthu