Chat facebook : circle, facebook icon  |  ZALO : 0988.392.366

Chia Sẻ

Đoạn mã gia hạn ký tự cho mục mô tả ngắn trong joomshoping

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Đoạn mã gia hạn ký tự cho mục mô tả ngắn trong joomshoping

Giúp show đoạn nội dung ngắn tóm tắt cho phần mô tả sản phẩm...

<div class="description">

<?php echo mb_strimwidth($product->short_description, 0, 40, ""); ?>

</div>

 
Zalo : 0988.392.366
0988.392.366